W Podhajczykach działa nowe muzeum etnograficzne

Na początku października 2021 w położonych na zachód od Lwowa małych Podhajczykach zainauguruje działalność nowa, turystyczna atrakcja – Muzeum Kulturalno-Etnograficzne „Na Interwale” (Музейно-культурний центр „На Унтервалю”). W budynku po dawnej…