Samochodem na Ukrainę

W tej części przewodnika znajdziesz sprawdzone informacje dotyczące podróży samochodem na Ukrainę. Wszystkie zawarte poniżej informacje obowiązują równorzędnie niezależnie od celu twojej podróży na Ukrainie.

Obowiązkowe dokumenty

Podróż samochodem na Ukrainę wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów, ponieważ Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej. Do przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej i poruszania się samochodem po Ukrainie potrzebujemy:

 • paszport
 • prawo jazdy
 • dowód rejestracyjny
 • Zielona Karta – ubezpieczenie OC dla kierowców za granicą

Paszport

Przy pobycie bezwizowym, czyli turystycznym nie ma wymogu dotyczącego minimalnej ważności paszportu kierowcy i pasażerów. Paszport ma być po prostu ważny w dniu wjazdu i wyjazdu z Ukrainy.

W skrajnych przypadkach może to być 1 dzień ważności. Nikt nie wskaże przepisu mówiącego o obowiązkowej ważności paszportu wynoszącej 3 miesiące przy pobycie turystycznym, ponieważ taki przepis nie istnieje.

Trzymiesięczna ważność paszportu jest wymagana wyłącznie podczas pobytu wizowego na Ukrainie i starania się o wizę. Określa to ustawa Wierchownej Rady pt. Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію dostępna tutaj.

Prawo jazdy

Polscy obywatele wjeżdżają na Ukrainę wyłącznie z polskim prawem jazdy.

Posiadanie międzynarodowego prawa jazdy nie zwalnia kierującego od posiadania i okazania prawa jazdy polskiego podczas kontroli na Ukrainie.

Dowód rejestracyjny

Kierujący pojazdem na Ukrainie musi posiadać ważny dowód rejestracyjny.

Doświadczenia podróżujących związane z przekraczaniem granicy na tymczasowym dowodzie rejestracyjnym są sprzeczne. Istnieje ryzyko, że zostaniemy zawróceni.

W dowodzie rejestracyjnym muszą widnieć dane kierowcy jako właściciela pojazdu. Jeżeli właścicielem pojazdu jest ktoś inny lub pojazd zarejestrowany jest na firmę (leasing), koniecznie jest sporządzenie umowy użyczenia u notariusza.

Upoważnienie inaczej umowa użyczenia

Jeżeli podróżujesz na Ukrainę samochodem, którego właścicielem jest inna osoba lub firma (leasing) należy mieć obowiązkowo umowę użyczenia.

Jak uzyskać umowę użyczenia?

Umowę użyczenia sporządzisz u notariusza. Należy ją następnie przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego na język ukraiński. W umowie powinny być zawarte: dane właściciela pojazdu lub nazwy firmy, dane upoważnionego do kierowania pojazdem (kierowcy), model pojazdu lub numer nadwozia VIN, data ważności lub informacja, że upoważnienie jest bezterminowe.

Jeżeli otrzymaliśmy upoważnienie od banku, powinno być ono również przetłumaczone na język ukraiński. Standardowo takie upoważnienie otrzymujemy zawsze w trzech językach: angielskim, niemieckim i rosyjskim. Powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje: dane upoważnionego do kierowania pojazdem (kierowcy), model pojazdu lub numer nadwozia VIN, data ważności upoważnienia. Banki z reguły wydają upoważnienia automatycznie lub na życzenie leasingobiorcy.

Inne scenariusze związane z upoważnieniem, leasingiem i wyjazdem pracownika firmy opisane są tutaj.

Zielona Karta na Ukrainę

Standardowe ubezpieczenie OC zabezpiecza nas przed kosztami szkód powstałych w razie ewentualnej kolizji drogowej tylko na terytorium Polski i Unii Europejskiej. Zielona Karta to ubezpieczenie OC za granicą, które chroni kierowcę także w ruchu międzynarodowym, ale poza obszarem Unii Europejskiej, czyli na Ukrainie.

Jak otrzymać Zieloną Kartę?

Zieloną Kartę wydaje większość ubezpieczycieli wraz ze standardowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) lub ubezpieczaniem autocasco (AC). Otrzymamy ją także bezpłatnie w placówce ubezpieczyciela składając wniosek.

Dodatkowe dokumenty

Wyjeżdżając możemy dodatkowo zabrać ze sobą poniższe dokumenty oraz mapę drogową i nawigację GPS

 • ubezpieczenie AC
 • dowód osobisty
 • ubezpieczenie zdrowotne, inaczej turystyczne
 • zabezpieczenie finansowe
 •  

Autocasco na Ukrainie

Zielona Karta chroni nas wyłącznie przed kosztami jakie ponoszą uczestnicy zdarzenia np. kierowca z którym mieliśmy stłuczkę. Z jej tytułu niemożliwa jest wypłata odszkodowania za szkody własnego pojazdu. Koszty związane z naprawą będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni lub dobrowolnego ubezpieczenia autocasco (AC).

Autocasco zabezpiecza nas również przed kosztami kradzieży samochodu i kosztów napraw pokolizyjnych lub holowania na Ukrainie.

Ubezpieczenie AC na Ukrainę oferuje tylko 1 ubezpieczyciel w Polsce. Większość uważa, że kraje wschodnie są krajami zwiększonego ryzyka kradzieży samochodu. Warto więc dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) i sprawdzić czy nasze ubezpieczenie AC obejmuje Ukrainę.

Ubezpieczenie zdrowotne

Cudzoziemcy wjeżdżający na Ukrainę powinni posiadać obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne (turystyczne). Nie jest to jednak weryfikowane podczas kontroli granicznej.

Na Ukrainie nie obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), dlatego w sytuacji awaryjnej za koszty leczenia zapłacimy z własnej kieszeni, w przypadku braku wykupionego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie turystyczne na Ukrainę wykupisz w prosty sposób online. AXA Assistance przygotowała specjalną zniżkę dla czytelników strony w formie rabatu 30%. Ubezpieczenie online wykupisz tutaj: AXA Assistance (kliknij) Ubezpieczania dostępne są już od kilkunastu złotych.

Dowód osobisty

Według zaleceń ukraińskiej Straży Granicznej należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający nasze dane, który może okazać się przydatny na wypadek zgubienia paszportu.

Zabezpieczenie finansowe

Zabezpieczenie finansowe jest wymagane od wszystkich obcokrajowców wjeżdżających na Ukrainę zgodnie z ustawą Wierchownej Rady pt. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства Art.21 p.1 dostępnej tutaj. Podobnie jak ubezpieczenie turystyczne, nie jest ono weryfikowane, ale ukraińska Służba Graniczna zwraca na to czasami uwagę.

Zabezpieczaniem finansowym może być gotówka, karty płatnicze, wyciągi z konta bankowego, potwierdzenie rezerwacji noclegu lub bilety. Może nim być także oficjalne zaproszenie osoby przyjmującej nas na Ukrainie.

Aktualnie wynosi ono 6175 UAH + 1235 UAH za każdy 1 dzień pobytu. Jest to teoria, o której warto jednak pamiętać na wypadek pytań o zabezpieczenie finansowe.

Mapa drogowa

Na rynku mapę drogową Ukrainy kupimy od ExpressMap, Demart i MarcoPolo.

ExpressMap posiada dwie mapy drogowe. Są one najmniej dokładne ze wszystkich map pod względem skali: 1:1 100 000 i 1:1 350 000.

Demart posiada mapę bardziej szczegółową: 1:1 000 000.

Pod względem szczegółów najlepiej wypada mapa wydawnictwa Marco Polo 1:850 000. To najbardziej szczegółowa mapa drogowa Ukrainy na polskim rynku.

Przydatną mapą jest mapa drogowa Ukrainy wydawnictwa Freytag & Berndt obejmująca oprócz Ukrainy także całą Mołdawię i północną część Rumunii.

Najlepsze mapy drogowe kupimy już na Ukrainie, ale każda mapa jest lepsza niż jej brak. Jeżeli czeka nas długa podróż, to warto kupić mapę w Polsce.

Nawigacja GPS i telefon

Korzystając z nawigacji w telefonie narażamy się na bardzo wysokie koszty roamingu. Jeżeli planujemy korzystać w ten sposób z telefonu, to wyłącznie z ukraińską kartą SIM. Zanim kupimy nową kartę SIM, najlepiej zapisać mapy offline i wyłączyć transmisję danych komórkowych, a najlepiej włączyć tryb samolotowy. Więcej o roamingu tutaj.

Nawigacje samochodowe bardzo dobrze radzą sobie na głównych drogach. W przypadku mniejszych miejscowości i dróg lokalnych, mogą wystąpić niewielkie utrudnienia. Nie warto więc polegać wyłącznie na nawigacji. W nietypowych sytuacjach najlepiej pytać miejscowych, przeanalizować tradycyjną mapę lub skorzystać z drugiego źródła nawigacji.

Sytuacje awaryjne

W trakcie każdej podróży powinniśmy być przygotowani na sytuacje awaryjne. Odpowiednia wiedza pomoże nam prawidłowo zareagować.

Numery alarmowe

   • 103 – pogotowie ratunkowe
   • 102 – policja
   • 101 – straż pożarna
   • 112 – ogólny numer alarmowy w fazie testowej

Numery wybieramy bezpośrednio posiadając kartę SIM ukraińskiego operatora. W przypadku polskiej karty SIM należy wybrać numer kierunkowy na Ukrainę 00 380, a następnie numer alarmowy. W fazie testowej działa również ogólny numer 112. Na Ukrainie nie funkcjonuje pomoc drogowa.

Telefon alarmowy dla obywateli RP

Całodobowy telefon alarmowy dla obywateli RP przebywających w Lwowskim Okręgu Konsularnym: obwód lwowski, iwano-frankowski i zakarpacki. Wyłącznie w razie nagłych wypadków losowych: aresztowanie, wypadki drogowe, kradzież dokumentów. Pod numerem telefonu alarmowego nie są udzielane informacje wizowe, dotyczące pracy urzędu itd.

   • +38 095 2600 200 – z zagranicy lub z zagranicznego telefonu na Ukrainie
   • 095 2600 200 – z ukraińskiego numeru telefonu

Kontakt z konsulatami RP

Z Konsulatem RP we Lwowie można skontaktować się telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza tutaj.

Dane kontaktowe wszystkich polskich placówek konsularnych i dyplomatycznych znajdziesz na stronie Konsulatu Generalnego we Lwowie tutaj.

Mandat karny

Mandat to w języku ukraińskim sztraf (штраф). W porównaniu do Zachodniej Europy mandaty są niskie. Na przykład za niezapięte pasy otrzymamy 50 UAH (7 PLN). Za jazdę bez włączonych świateł do jazdy dziennej lub mijania 425 UAH (60 PLN). Za przejazd na czerwonym świetle, brak włączonego kierunkowskazu oraz wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu również 425 UAH (60 PLN).

Mandaty przydziela się chętnie za przekroczenie prędkości. Tutaj rozróżnia się dwa warianty. Za przekroczenie do 20 km/h, przysługuje nam 255 UAH (ok. 35 PLN), a za przekroczenie prędkości do 50 km/h mandat wynosi 510 UAH (ok. 70 PLN).

Za nieustąpienie miejsca pojazdom uprzywilejowanym mandat wynosi 510 UAH (ok. 70 PLN). Za parkowanie w miejscu niedozwolonym i wymuszenie pierwszeństwa na pieszych 255 UAH (ok. 35 UAH).

Za brak działających świateł lub ważnego przeglądu technicznego mandat wynosi 340 UAH (ok 46 PLN). Za prowadzenie pojazdu bez tablicy rejestracyjnej lub ze starą tablicą otrzymamy mandat 170 UAH (ok. 23 PLN). Mandat 153 UAH przewidziano za niestosowanie się do nakazów policji.

Za udział w kolizji przewidziano mandat 340 UAH (ok. 46 PLN). Wysoko stoją w taryfikatorze mandaty za brak prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego lub ubezpieczenia. Za ich brak dostaniemy 425 UAH (ok. 57 PLN).

Jeden z najwyższych mandatów można otrzymać za używanie specjalnych sygnałów dźwiękowych – 8500 UAH i jazdę pod wpływem alkoholu i środków odurzających – 10 200 UAH.

Jak zapłacić mandat?

Termin opłacenia mandatu to 15 dni. Do wyboru są następujące sposoby zapłaty:

   • Płatność online z naszego rachunku bankowego na jeden z rachunków Ministerstwa Skarbu Ukrainy przeznaczony do opłat za wykroczenia drogowe. Dane do przelewów tutaj.
   • Skorzystanie z terminali samoobsługowych banku PrivitBank lub EasyPay. Te pierwsze znajdziemy w bankach sieci PrivitBank. Mapa punktów EasyPay tutaj. Terminale PrivitBank są łatwiejsze w obsłudze.
   • Sposób tzw. dziadowski, polega na klasycznym zleceniu zapłaty w siedzibie dowolnego banku. Minusem jest niewielka prowizja w wysokości kilkudziesięciu hrywien. Plusem, że otrzymujemy potwierdzenie zapłaty i nie musimy się martwić o nic więcej.

Kolizja drogowa

W razie kolizji drogowej do wyboru są dwa rozwiązania.

Procedura formalna

Zgłoszenie (na przykład telefoniczne) stłuczki na policję. Po zakończonych czynnościach przez policję, możesz nie otrzymać żadnego protokołu. Należy na własne potrzeby sfotografować protokół policyjny i powstałe szkody. Policja orzeka o winie i przekazuje sprawę do sądu. Jeżeli winny jest cudzoziemiec, zabierane jest mu prawo jazdy i wydawane tymczasowe wyłącznie do poruszania się po Ukrainie. Należy wszcząć postępowanie na mocy Zielonej Karty i ubezpieczenia AC.

Procedura nieformalna

Umówienie się co do kwoty zadośćuczynienia i spisanie oświadczenia z uczestnikiem wypadku o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń z jego strony. Unikamy w ten sposób zatrzymania prawa jazdy i ciągnącego się postępowania sądowego. To drugie rozwiązanie wydaje się rozsądniejsze.

Aresztowanie

MSZ podaje, że po aresztowaniu każdy obywatel ma prawo żądać kontaktu z Konsulem. Konsul zadba o to, aby obywatel RP nie był traktowany gorzej, niż obywatel państwa, w którym przebywa. Na wniosek zatrzymanego konsul może:

   • powiadomić rodzinę o aresztowaniu
   • uzyskać od władz miejscowych i przekazać zainteresowanemu informację o powodach zatrzymania, przewidywanej w ustawodawstwie sankcji karnej za popełnienie zarzucanego czynu, czasie trwania procedury sądowej oraz ewentualnej możliwości zwolnienia, a także dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru pełnomocnika musi dokonać sam zainteresowany)
   • utrzymywać kontakt z zatrzymanym

Zgubienie dokumentów

Każde zgubienie dokumentów należy zgłosić ukraińskiej policji.

Zgubienie paszportu i dowodu osobistego

W przypadku zgubienia paszportu należy zgłosić się do polskiego urzędu konsularnego z wypełnionym na piśmie zawiadomieniem o utracie i zniszczeniu dokumentu paszportowego. Stary paszport zostaje w systemie unieważniony, a my otrzymujemy paszport tymczasowy, na którym możemy wrócić do Polski.

Zgubienie paszportu należy także zgłosić ukraińskiej policji. Podobnie postępujemy w razie zgubienia dowodu osobistego. Formularze zagubienia i szczegóły postępowania znajdziesz na stronie Ambasady Polskiej w Kijowie tutaj.

Zgubienie prawa jazdy

Polskie konsulaty nie przyjmują zgłoszenia utraty prawa jazdy. Utratę prawa jazdy zgłaszamy ukraińskiej policji i otrzymujemy pisemne potwierdzenie, które upoważnia nas do dalszego kierowania pojazdem. Utratę prawa jazdy należy zgłosić po powrocie z Ukrainy w Wydziale Komunikacji.

Samochodowe przejścia graniczne

Istnieje 8 samochodowych przejść granicznych łączących Polskę z Ukrainą. Najbardziej wysuniętym na północ jest Dorohusk-Jagodzin, a na południe Krościenko-Smolnica. Najkrótsza droga do Lwowa wiedzie przez Hrebenne-Rawę Ruską, a najdłuższa przez Dorohusk-Jagodzin.

Samochodowe przejścia graniczne z północy na południe:

   • Dorohusk-Jagodzin (25 km od Chełma, 100 km od Lublina, 140 km do Łucka, 180 km do Lwowa)
   • Zosin-Uściług tzw. Hrubieszów (70 km od Zamościa, 100 km do Łucka, 150 km do Lwowa)
   • Dołhobyczów-Uhrynów (55 km od Tomaszowa Lubelskiego, 65 km od Zamościa, 105 km do Lwowa)
   • Hrebenne-Rawa Ruska (25 km od Tomaszowa Lubelskiego, 60 km od Zamościa, 40 km do Żółkwi, 70 km do Lwowa)
   • Budomierz-Hruszów (50 km od Jarosławia, 60 km do Tomaszowa Lubelskiego, 80 km do Lwowa)
   • Korczowa-Krakowiec (35 km od Jarosławia, 100 km od Rzeszowa, 250 km od Krakowa, 80 km do Lwowa)
   • Medyka-Szeginie (15 km od Przemyśla, 100 km od Rzeszowa, 260 km od Krakowa, 85 km do Lwowa)
   • Krościenko-Smolnica (11 km od Ustrzyków Dolnych, 55 km od Sanoka, 50 km do Sambora, 130 km do Lwowa)

Dane kontaktowe placówek

Na strazgraniczna.pl zobaczysz mapę z zaznaczonymi wszystkimi przejściami granicznymi. Dane kontaktowe Oddziałów Celnych i Placówek Straży Granicznej znajdziesz na granica.gov.pl

Odległości od przejść granicznych

Przejścia graniczne oddalone są od siebie średnio 50 km. Najbardziej oddalonym punktem od pozostałych przejść jest Dołhobyczów-Uhrynów i Krościenko-Smolnica.

   • Dorohusk-Jagodzin – Zosin-Uściług (50 km)
   • Zosin-Uściług – Dołhobyczów-Uhrynów (45 km)
   • Dołhobyczów-Uhrynów – Hrebenne-Rawa Ruska (70 km)
   • Hrebenne-Rawa Ruska – Budomierz-Hruszów (45 km)
   • Budomierz-Hruszów – Korczowa-Krakowiec (30 km)
   • Korczowa-Krakowiec – Medyka-Szeginie (30 km)
   • Medyka-Szeginie – Krościenko-Smolnica (70 km)

Gdzie sprawić kolejki na granicy?

Czas postoju w kolejkach na granicy polsko-ukraińskiej zależy głównie od natężenia ruchu. Na jego wpływ ma między innymi okres świąteczny, pogoda i sytuacje losowe. Nikt nie jest w stanie przewidzieć sytuacji w danym dniu. Czasami pokonamy granicę w kilkanaście minut, a czasami będziemy stali nawet kilka godzin.

   • Szacunkowy czas oczekiwania na granicy polskiej przy wjeździe na Ukrainę na stronie Krajowej Administracji Skarbowej tutaj.
   • Szacunkowy czas oczekiwania na granicy ukraińskiej przy wjeździe do Polski na stronie Ukraińskiej Służby Celnej tutaj.

Przekroczenie granicy

Przekroczenie samochodem granicy polsko-ukraińskiej przebiega w takim sam sposób na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainą. W trakcie przekraczania granicy należy być skoncentrowanym na poleceniach polskiej i ukraińskiej Straży Granicznej oraz Służby Celnej.

Procedura wjazdu na Ukrainę

Procedura składa się z dwóch etapów: najpierw po stronie polskiej, potem po ukraińskiej.

Przejazd po stronie polskiej

   1. Przed przejściem granicznym znajdują się dwa pasy: Unia Europejska (UE) i dla pozostałych. Czytamy znaki, nie kierujemy się tablicami rejestracyjnymi samochodów poprzedzających. Ustawiamy się na pasie dla UE i czekamy w kolejce. Gdy nadejdzie nasza kolej podjeżdżamy na kontrolę po polskiej stronie.
   2. Następuje sprawdzenie pojazdu przez polską Straż Graniczną i sprawdzenie paszportu oraz dokumentów pojazdu. Czekamy chwilę na powrót dokumentów i jedziemy dalej do ukraińskiego punktu.

Przejazd po stronie ukraińskiej

Procedura po stronie ukraińskiej jest trójetapowa: samochodowa, paszportowa i celna. Po każdej otrzymujemy pieczątkę na kartce.

   1. Podjeżdżamy do ukraińskiego punktu. Podchodzi funkcjonariusz Straży Granicznej lub udajemy się do budki. Spisuje ilość osób w pojeździe i numer rejestracyjny. Otrzymujemy karteczkę i jedziemy do pierwszego punktu.
   2. Następuje sprawdzenie samochodu, schowków i bagaży. Po kontroli dostajemy pierwszą pieczątkę na kartce i jedziemy z nią dalej do kontroli paszportowej.
   3. Wręczamy komplet dokumentów, bezpośrednio lub podchodząc do budki. Czyli paszporty, prawo jazdy, zieloną kartę i otrzymaną kartkę. Usłyszymy kilka pytań w języku ukraińskim na przykład o cel podroży. Odpowiadamy po polsku. Dostajemy drugą pieczątkę i przechodzimy do kolejnej budki z kontrolą celną.
   4. Odpowiadamy na pytania celnika o przewożone rzeczy. Otrzymujemy ostatnią trzecią pieczątkę. Z kompletem trzech pieczątek wsiadamy do auta i jedziemy do ostatniego funkcjonariusza przed szlabanem.
   5. Oddajemy kartkę funkcjonariuszowi i wjeżdżamy na Ukrainę.

Procedura wyjazdu z Ukrainy

Podobnie wygląda przekraczanie granicy w drodze powrotnej. Otrzymujemy kartkę i trzy pieczątki. Przed ukraińskim przejściem granicznym nie znajdziemy pasa dla Unii Europejskiej. Wszyscy ustawiają się wspólnie.

W drodze powrotnej na polskim przejściu spodziewajmy się kontroli celnej. W trakcie kontroli celnej padają standardowe pytania o pobyt na Ukrainie i ilość przewożonych towarów akcyzowych: papierosów i alkoholu. Może dojść również do sprawdzenia samochodu i bagaży.

Przewóz samochodem towarów akcyzowych

Każdy z pasażerów w samochodzie powyżej 17 roku życia i kierowca mogą przewieźć na osobę wyłącznie określoną liczbę towarów akcyzowych zgodnie z ustawą. Osobom poniżej 17 roku życia nie wolno przewozić towarów akcyzowych, na przykład alkoholu ani wyrobów tytoniowych.

Ile alkoholu można przewieźć samochodem?

   • 1 litr wyrobów spirytusowych powyżej 22 proc. (np. 1 litr ukraińskiej wódki lub ukraińskiego koniaku)

zamiennie:

   • 2 litry alkoholu i napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 22 proc. (np. ukraińskie nalewki)

oraz dodatkowo:

   • 4 litry wina niemusującego (np. ukraińskie wina)
   • 16 litrów piwa

Ile tytoniu można przewieźć samochodem?

   • 40 sztuk papierosów (np. dwie paczki ukraińskich papierosów), albo
   • 20 sztuk cygaretek, albo
   • 10 sztuk cygar, albo
   • 50 gram tytoniu, albo
   • 1 ml płynów do e-papierosów, albo
   • 8 gram nowoczesnego tytoniu do podgrzewania

Co grozi za przemyt?

Przemyt wyrobów akcyzowych związany jest z nałożeniem grzywny pieniężnej lub zagrożony jest karą pozbawienia wolności, zgodnie z Art. 65 Kodeksu Karnego Skarbowego.

Art.65.§1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art.63, art.64 lub art.73 lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Służby mundurowe

Podczas kontaktu ze służbami mundurowymi odpowiadamy po polsku na wszystkie pytania, krótko i zwięźle.

Straż Graniczna i Straż Celna

W trakcie podróży samochodem spotkamy ukraińskie służby mundurowe. Podczas przekraczania granicy będzie to ukraińska Straż Graniczna (Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни) (ДПСУ) i Służba Celna (Митна служба України). Ukraińscy strażnicy graniczni noszą zazwyczaj zielony mundur i czapki z daszkiem. Służba Celna nosi granatowe garnitury, niebieskie lub białe koszule i czapki z dużym okrągłym daszkiem.

Policja

DAI – Drogowo-samochodowa Inspekcja (Державна автомобільна інспекція) i DPS – Drogowo-patrolowa Służba (Дорожно-патрульная служба) zostały w 2015 r. zlikwidowane, a ich kompetencje w zakresie patrolowania dróg przejęła Policja Patrolowa (Патрульна поліція України) – jeden z wydziałów Głównej Policji (Національна поліція України) (НПУ).

Policja Patrolowa porusza się białymi samochodami z bocznym napisem Policja (поліція) i wyposażonymi na dachu w sygnalizację niebiesko-czerwoną. Używane modele to Hyundai Sonata, Mitsubishi Outlander i Dacia Duster. Do pomiaru prędkości używają systemu TruCam. Policjanci noszą czarne mundury z kamizelkami odblaskowymi i czapki z daszkiem. Zatrzymują pojazdy w przypadku naruszeń przepisów drogowych i wystawiają mandaty.

Drogi

Stan dróg zmienia się po każdej zimie. Ukraina jest dwukrotnie większa od Polski, dlatego utrzymanie wszystkich dróg stanowi szczególne wyzwanie. Przed każdą podróżą powinniśmy dowiedzieć się o naszej trasie jak najwięcej z dostępnych źródeł. Zachowajmy szczególną ostrożność podczas jazdy nocą i nie przesadzajmy z nadmierną prędkością.

Oznaczenie dróg

 • międzynarodowe drogi – litera ukr. alfabetu M np. M09 Hrebenne-Tarnopol
 • krajowe drogi – ukr. H np. H03 Czerniowce-Kamieniec Podolski
 • regionalne drogi – ukr. P np. P24 Worochta-Kołomyja
 • trasy europejskie – ukr. E np. E40 Lwów-Kijów
 • drogi terytorialne – ukr. T np. T1401 Drohobycz-Sambor

Gdzie sprawdzić stan dróg?

   • https://autostrada.info – interaktywna mapa z oznaczeniem stanu głównych dróg i komentarzami kierowców.
   • http://ukravtodor.gov.ua – strona ukraińskiej agencji dróg Ukravtodor (Państwowa Agencja Autostrad Ukrainy). Znajduje się na dole interaktywna mapa drogowa Ukrainy, która pokazuje aktualne remonty na poszczególnych odcinkach dróg i ograniczenia ruchu.
   • http://navizor.com – strona na której kierowcy oceniają stan poszczególnych dróg na bieżąco.
   • http://euro2012highway.blogspot.com – nieaktualizowana strona zawierająca przydatne mapy sieci drogowej na Ukrainie.

Kodeks drogowy

Kodeks drogowy to Правила дорожнього руху. W skrócie ПДР України. Ukraińskie przepisy o prawie drogowym przypominają przepisy polskie. Na skrzyżowaniach nieregulowanych obowiązuje zasada pierwszeństwa pojazdów znajdujących się z naszej prawej strony. Istnieje obowiązek zapinania pasów i stosowania się do sygnalizacji świetlnej, znaków pionowych i poziomych.

Poniżej znajdziesz najważniejsze przepisy. Kompletny kodeks drogowy Ukrainy znajdziesz tutaj.

Jazda na światłach

   • Światła do jazdy dziennej są obowiązkowe wyłącznie poza terenem zabudowanym od 1 października do 1 maja
   • W przypadku braku w samochodzie świateł do jazdy dziennej, powinniśmy użyć świateł mijania
   • Świateł używamy także w trakcie niedostatecznej widoczności i przejazdu tunelem
   • W warunkach niedostatecznej widoczności, możemy włączyć światła drogowe lub opcjonalnie światła przeciwmgielne, pod warunkiem, że nie oślepiają innych kierowców
   • Tylnego światła przeciwmgielnego możemy używać wyłącznie w warunkach niedostatecznej widoczności
   • Zabronione jest podłączanie tylnego światła przeciwmgielnego do świateł stopu
   • Światła awaryjne muszą być włączone między innymi w trakcie przymusowego postoju na drodze, zatrzymania przez policję, jeżeli pojazd, którym podróżujmy jest uszkodzony lub podczas holowania pojazdu czy też kolizji

Niezbędne wyposażenie

   • Sezon zimowy trwa od listopada do marca, a jazda na oponach zimowych nie jest obowiązkowa
   • Obowiązkowo w samochodzie apteczka, gaśnica i trójkąt ostrzegawczy
   • W razie konieczności trójkąt ostrzegawczy powinniśmy umieścić w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pojazdu, do maksymalnie 40 metrów od pojazdu
   • Dziecko poniżej 145 cm wzrostu przewozi się obowiązkowo w podwyższeniu lub foteliku. Zabronione przewożenie dzieci poniżej 12 roku życia i 145 cm wzrostu na przednim siedzeniu

Prędkość maksymalna

   • Prędkość maksymalna w obszarze zabudowanym to 50 km/h
   • Prędkość maksymalna poza obszarem zabudowanym to 90 km/h
   • Dla kierowców z posiadanym prawem jazdy do 2 lat dopuszczalna prędkość poza obszarem to 70 km/h
   • Prędkość na autostradzie to 130 km/h
   • Prędkość w strefach zamieszkania to 20 km/h

Znaki drogowe

Wszystkie znaki drogowe ze zdjęciem i opisem znajdziesz tutaj.

Znak STOP

Znak STOP jest wyjątkowym znakiem, który warto zapamiętać. Wygląda całkowicie inaczej niż w Polsce: prostokątna biała tablica z czarnym napisem w języku ukraińskim STOP. Zobacz tutaj.

Znaki niewystępujące w Polsce

   • Prostokątny niebieski znak z prędkością sugerowaną na danym odcinku – tutaj.
   • Prostokątny niebieski znak DAI informuje o stałym posterunku ukraińskiej służby drogowej – tutaj.
   • Prostokątny biały znak z czerwoną gwiazdką informuje, że główny znak obowiązuje wyłącznie w sobotę, niedzielę oraz dni świąteczne – tutaj.
   • Prostokątny biały znak z kilofem, młotem i godziną informuje, że znaki nad nimi obowiązują w dni robocze i przez określony czas – tutaj.
   • Prostokątny biały znak z liczbą + XB informuje o maksymalnym czasie postoju pojazdu w danym miejscu – tutaj.
   • Prostokątny biały znak z czarnymi okularami informuje o obecności niewidomych w okolicy przejścia dla pieszych – tutaj.
   • Prostokątny biały znak z monetami 10-20-30 informuje, że postój jest płatny – tutaj.
   • Prostokątny niebieski znak informujący o wjeździe na drogę z wydzielonym pasem ruchu dla transportu zbiorowego – tutaj.
   • Prostokątny niebieski znak informujący o wydzieleniu specjalnego obszaru zatrzymania w razie awarii hamulców – tutaj.

Poziome znaki drogowe

   • Przejście dla pieszych regulowane światłami jest zaznaczone poprzeczną przerywaną linią – tutaj.
   • Nieregulowane przejście, to standardowa zebra – tutaj.
   • Żółta koperta oznacza zakaz parkowania – tutaj.
   • Żółta przerywana linia przy krawężnikach oznacza zakaz parkowania – tutaj.

Sygnalizacja świetlna

Zielony sygnał pozwala na ruch. Zielona strzałka zezwala na ruch tylko we wskazanym kierunku. Zielone migające światło zezwala na ruch, ale oznacza kończące się wkrótce światło.

Żółty sygnał zabrania ruchu i informuje o zmieniającym się świetle. Żółty migający sygnał lub dwa żółte sygnały zezwalają na ruch i informują o niebezpiecznym nieregulowanym skrzyżowaniu lub przejściu dla pieszych.

Czerwony sygnał stały i migający zabraniają ruchu.

Czarne strzałki na czerwonym i żółtym sygnale informują o możliwym kierunku ruchu w momencie zmiany światła na zielone.

Na odcinkach o zmiennym kierunku ruchu możemy się spotkać z sygnałem w postaci czerwonego X (krzyżyka) oraz zielonej strzałki. Czerwony X zabrania nam ruchu, zielona strzałka zezwala na ruch pojazdu.

Sygnały w kształcie białej litery T dotyczą ruchu tramwajowego. Na przejazdach kolejowych migający sygnał czerwony zabrania ruchu pojazdów. Biały migający sygnał nie zabrania ruchu pojazdów.

Stacje benzynowe

Do wyboru są stacje sieciowe i stacje prywatne. Zaleca się tankować paliwo na stacjach należących do największych ukraińskich sieci: WOG, OKKO, SOCAR, Ukrnafta, a także Glusco i AMIC. Paliwo tankowane na stacjach sieciowych jest zazwyczaj dobrej jakości. Na tych stacjach zapłacimy za paliwo kartą płatniczą oraz zjemy posiłek i skorzystamy z toalety. Paliwo oferowane na stacjach prywatnych może być gorszej jakości, a płatność jest często możliwa wyłącznie gotówką. Jeżeli jednak nie mamy wyboru, to lepiej zatankować na najbliższej stacji.

Ceny paliwa

Benzyna i gaz (LPG) są zazwyczaj kilkadziesiąt groszy tańsze za litr niż w Polsce. Różnica w cenie może wynosić do 50 groszy za litr. Dotyczy to wszystkich typów benzyny, ropy oraz gazu na Ukrainie. Aktualne ceny benzyny sprawdzisz na: vseazs.com i avtomaniya.com

Rodzaje paliwa

Podobnie jak w Polsce, paliwo dzieli się pod względem typu i liczby oktanowej. Do wyboru jest benzyna (БЕНЗИН), diesel (ДИЗЕЛЬ) oraz gaz (ГАЗ).

Benzyna

Najpopularniejsza dostępna benzyna na Ukrainie to A95 oraz typu premium A95+. Na Ukrainie wciąż sprzedaje się benzynę 92-oktanową, a czasami nawet 80-oktanową, na przykład na stacjach Ukr-Petrol. Rzadziej spotykana jest benzyna 100-oktanowa dostępna na przykład na niektórych stacjach WOG.

Benzyna A98 dostępna jest wyłącznie na największych stacjach sieciowych np. WOG i SOCAR. Różnica w cenie benzyny A98 na litrze wynosi tylko kilka hrywien w porównaniu do benzyny A95.

Diesel

Diesel jest dostępny na każdej stacji, a jego oznaczenie to DT (ДТ). Na stacjach oferuje się często premium diesla oznaczonego jako DT+ lub DP (ДТ+ lub ДП). Dla Polaków różnica w cenie benzyny jest na tyle niska, że zawsze warto tankować premium.

Tankowanie

Po wjechaniu na stację podjeżdżamy do dystrybutora i mówimy osobie obsługującej jakie paliwo zatankować. Obsługa dopytuje o formę płatności. Po zatankowaniu idziemy do kasy w budynku lub pod okienko, żeby zapłacić za tankowanie.

Parkowanie

Zwracajmy uwagę na miejsce, w którym parkujemy nie tylko w rozumieniu ogólnej wygody i bezpieczeństwa naszego samochodu, ale także przepisów dotyczących parkowania w danym mieście. Mandat może wynieść do 680 UAH zależnie od konsekwencji naszego nieprawidłowego parkowania np. blokady tramwaju.

W dużych miastach działają prywatne parkingi, a także publiczne, wydzielone strefy płatnego parkowania z parkometrami. Niektóre hotele posiadają także własne parkingi. Nie zawsze trzeba być hotelowym gościem, żeby z nich skorzystać. Często wystarczy zapytać na recepcji i zapłacić za parking. W miastach takich Lwów możliwości parkowania w centrum są ograniczone, ponieważ miasto jest zatłoczone samochodami.

Parkowanie autobusu

W Kijowie i Lwowie przewidziano specjalne parkingi dla autobusów. Są to parkingi na kilka miejsc, dlatego lepszym rozwiązaniem jest zakwaterowanie grupy dalej od centrum, w hotelu gwarantującym miejsce dla autokaru.

Parkometry

Parkowanie na ulicy powyżej 10 minut wiąże się z koniecznością opłaty w parkometrze. Godzina postoju kosztuje 20-30 UAH (ok. 3 PLN). Parkometry obsługują gotówkę i karty płatnicze. Parkometry działają także w języku angielskim. Opłaty parkingowe na ulicy są kontrolowane przez inspektorów parkingowych, ubranych w niebiesko-żółte kamizelki. 

Za brak opłaty za parking przewidziano mandat w wysokości 20-krotności normalnej opłaty godzinnej lub jej 30-krotności, jeśli zaparkowaliśmy na miejscu dla niepełnosprawnych.

Mandat zapłacimy tylko gotówką. Ponadto, jeżeli zapłacimy go w ciągu 10 dni roboczych wtedy kara zostanie obniżona do 50%. Mandat za parking opłacamy w dowolnym banku. W tytule przelewu podajemy numer rejestracyjny pojazdu oraz swoje nazwisko i numer mandatu.

 

Polubiłeś Ukrainę?
Dołącz na YouTube i Instagram
Postaw mi kieliszek wódki lub michę pierogów (dotpay - BLIK):
5 PLN , 15 PLN , 25 PLN , 50 PLN

Wszystkie treści oraz materiały graficzne z podpisem fot.własna umieszczone w tym serwisie są własnością ukrainamarcina.pl Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Marcinowi. Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność ukrainamarcina.pl i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana ani kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgodny autora.