Samochodem na Ukrainę. Pamiętaj jadąc do Lwowa i Odessy w 2021 r.

UAZ 452 Lwów

Dokumenty kierowcy

Aby przekroczyć granicę i poruszać się zgodnie z prawem po Ukrainie potrzebujemy mieć ważny paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny i Zieloną Kartę, czyli ubezpieczenie OC dla kierowców za granicą. Zabierz ze sobą również dowód osobisty, ubezpieczenie zdrowotne oraz mapę drogową i nawigację GPS. Lepiej unikać posługiwania się tymczasowym dowodem rejestracyjnym, tak samo jak międzynarodowym prawem jazdy, ponieważ możemy zostać zawróceni z granicy.

Ubezpiecz się przed podróżą na Ukrainę.
Bez ważnego ubezpieczenia nie wjedziesz - kliknij

Umowa użyczenia i leasing

W dowodzie rejestracyjnym właścicielem pojazdu powinien być kierujący. Jeżeli nie jesteś właścicielem pojazdu lub jest on zarejestrowany na firmę jako leasing, musisz sporządzić umowę użyczenia u notariusza. Warto również przetłumaczyć ją u tłumacza przysięgłego na język ukraiński lub rosyjski.

Notariusz powinien wiedzieć czego potrzebujesz i jak to ma wyglądać, ale w umowie użyczenia powinny znaleźć się: dane właściciela pojazdu lub nazwa firmy, twoje dane – czyli upoważnionego do kierowania pojazdem, model pojazdu lub numer nadwozia VIN, data ważności lub informacja, że upoważnienie jest bezterminowe.

Jeżeli jedziesz pojazdem w leasingu, to upoważnienie otrzymasz od banku. Bankowe upoważnienie wydawane jest z reguły kilku językach, w tym w rosyjskim.

Autocasco na Ukrainie

Zielona Karta chroni wyłącznie przed kosztami jakie ponoszą uczestnicy zdarzenia, ale z jej tytułu niemożliwa jest wypłata odszkodowania za szkody własnego pojazdu. Koszty związane z naprawą będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni lub dobrowolnego ubezpieczenia autocasco (AC). Autocasco zabezpiecza też przed kosztami kradzieży samochodu i kosztów napraw pokolizyjnych lub holowania na Ukrainie. Problem w tym, że żaden polski ubezpieczyciel nie oferuje ubezpieczenia AC obejmującego Ukrainę i kraje Wschodnie.

Zabezpieczenie finansowe

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства

Ustawa Wierchownej Rady określająca prawa i obowiązki obcokrajowców na Ukrainie.

Ustawodawca przewiduje także obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego. Wynosi ono 6175 UAH + 1235 UAH za każdy dzień pobytu. Zwykle nie jest ono weryfikowane, ale ukraińska Służba Graniczna ma prawo do jego sprawdzenia. Może to być gotówka, karty płatnicze, wyciągi z konta bankowego, potwierdzenie rezerwacji noclegu lub bilety, a także oficjalne zaproszenie osoby przyjmującej nas na Ukrainie.

granica ukraina
Przejazd przez polsko-ukraińską granicę jest prawdziwą przygodą. Warto to przeżyć przynajmniej raz w roku.

Mapy drogowe

Mapę drogową Ukrainy oferuje: ExpressMap, Demart i MarcoPolo. Najbardziej szczegółowa mapa na polskim rynku to Marco Polo 1:850 000. Mniej szczegółową 1:1 000 000 oferuje Demart. ExpressMap oferuje dwie mapy drogowe. Są one najmniej dokładne: 1:1 100 000 i 1:1 350 000. Przydatną mapą jest mapa drogowa wydawnictwa Freytag&Berndt obejmująca oprócz Ukrainy także całą Mołdawię i północną część Rumunii. Najlepsze mapy drogowe Ukrainy kupimy od ukraińskich wydawnictw.

Nawigacja GPS i telefon

Korzystając z nawigacji w roamingu na Ukrainie narażamy się na wysokie koszty. Rozwiązaniem jest korzystanie z map offline, wykupienie pakietu roamingowego, a najlepiej korzystanie z ukraińskiej karty SIM. Zanim kupimy ukraińską kartę SIM, najlepiej zapisać mapy offline i wyłączyć transmisję danych komórkowych.

Nawigacja na Ukrainie dobrze prowadzi tylko na głównych drogach. W przypadku mniejszych miejscowości i dróg lokalnych, mogą wystąpić utrudnienia. Nie warto więc polegać wyłącznie na nawigacji. W nietypowych sytuacjach najlepiej pytać miejscowych i przeanalizować tradycyjną mapę.

Sytuacje awaryjne

Przed wyruszeniem w drogę warto zapisać sobie najważniejsze ukraińskie numery alarmowe:

 • 103 – pogotowie ratunkowe
 • 102 – policja
 • 101 – straż pożarna
 • 112 – ogólny numer alarmowy w fazie testowej

Numery wybieramy bezpośrednio posiadając kartę SIM ukraińskiego operatora. W przypadku polskiej karty SIM należy wybrać numer kierunkowy na Ukrainę +380, a następnie numer alarmowy. Na Ukrainie nie funkcjonuje pomoc drogowa.

Całodobowy telefon alarmowy dla obywateli RP przebywających we Lwowskim Okręgu Konsularnym: obwód lwowski, iwano-frankowski i zakarpacki. Wyłącznie w razie nagłych wypadków losowych: aresztowanie, wypadki drogowe, kradzież dokumentów. Pod numerem telefonu alarmowego nie są udzielane inne informacje.

 • +38 095 2600 200 – dzwoniąc z polskiego numeru
 • 095 2600 200 – dzwoniąc z ukraińskiego numeru

Z Konsulatem RP we Lwowie można też skontaktować się telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem formularza.

Mandaty

Mandat to w ukraińskim sztraf (штраф). W porównaniu do Polski mandaty nie są wysokie. Termin opłacenia mandatu to 15 dni. Inaczej kwota mandatu podwaja się. Mandat płacimy zlecając w siedzibie dowolnego banku zlecenie zapłaty.

Wysokość mandatów reguluje cz. 10 Kodeksu prawa administracyjnego Ukrainy. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Ubezpiecz się przed podróżą na Ukrainę. Bez ważnego ubezpieczenia nie wjedziesz - kliknij
Wysokość wybranych mandatów

Za niezapięte pasy otrzymamy 50 UAH (13 PLN). Za jazdę bez włączonych świateł do jazdy dziennej lub mijania 425 UAH. Podobnie jak za przejazd na czerwonym świetle, brak włączonego kierunkowskazu oraz wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu również. Za przekroczenie prędkości do 20 km/h, przysługuje nam 255 UAH, a za przekroczenie prędkości do 50 km/h mandat 510 UAH. Za nieustąpienie miejsca pojazdom uprzywilejowanym mandat 510 UAH. Za parkowanie w miejscu niedozwolonym i wymuszenie pierwszeństwa na pieszych 255 UAH. Za brak działających świateł lub ważnego przeglądu technicznego mandat 340 UAH. Za prowadzenie pojazdu bez tablicy rejestracyjnej lub ze starą tablicą otrzymamy 170 UAH. 153 UAH za niestosowanie się do nakazów policji. Za udział w kolizji przewidziano mandat 340 UAH. Wysoko stoją w taryfikatorze mandaty za brak prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego lub ubezpieczenia: 425 UAH. Najwyższy mandat kierowca na Ukrainie może otrzymać za nieuprawnione używanie specjalnych sygnałów dźwiękowych i świetlnych: 8500 UAH i jazdę pod wpływem alkoholu i środków odurzających: 10 200 UAH.

Kolizja drogowa

W razie kolizji drogowej mamy podobnie jak w Polsce dwa rozwiązania.

Procedura formalna

Oficjalne zgłoszenie stłuczki na policję. Po zakończonych czynnościach przez policję, możesz nie otrzymać żadnego protokołu. Należy na własne potrzeby sfotografować protokół policyjny i powstałe szkody. Policja orzeka o winie i przekazuje sprawę do sądu. Jeżeli winny jest cudzoziemiec, zabierane jest mu prawo jazdy i wydawane tymczasowe wyłącznie do poruszania się po Ukrainie. Należy wszcząć postępowanie na mocy Zielonej Karty.

Procedura nieformalna

Umówienie się co do kwoty zadośćuczynienia i spisanie oświadczenia z uczestnikiem wypadku o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń z jego strony.

W przypadku aresztowania polski obywatel ma prawo żądać kontaktu z konsulem. Na wniosek zatrzymanego konsul może powiadomić rodzinę o aresztowaniu, zyskać od władz miejscowych i przekazać zainteresowanemu informację o powodach i szczegółach zatrzymania oraz utrzymywać kontakt z zatrzymanym.

Utrata dokumentów

Każde zgubienie dokumentów: paszportu, dowodu osobistego lub prawa jazdy należy zgłosić ukraińskiej policji. W przypadku zgubienia paszportu należy zgłosić się do polskiego urzędu konsularnego z wypełnionym na piśmie zawiadomieniem o utracie i zniszczeniu dokumentu paszportowego. Stary paszport zostanie w systemie unieważniony, a my otrzymujemy paszport tymczasowy, na którym wrócimy do Polski. Formularze zagubienia i szczegóły postępowania znajdziesz na stronie Ambasady Polskiej w Kijowie.

Polskie konsulaty nie przyjmują zgłoszenia utraty prawa jazdy. Utratę prawa jazdy zgłaszamy ukraińskiej policji i otrzymujemy pisemne potwierdzenie, które upoważnia nas do dalszego kierowania pojazdem. Utratę prawa jazdy należy zgłosić po powrocie z Ukrainy w Wydziale Komunikacji.

samochodem na Ukrainę - granica
Granica ukraińska – wjazd

Granica polsko-ukraińska

Polskę i Ukrainę łączy osiem samochodowych przejść granicznych. Najbardziej wysuniętym na północ jest Dorohusk-Jagodzin, a na południe Krościenko-Smolnica. Przejścia graniczne oddalone są od siebie średnio o 50 km. Najkrótsza droga do Lwowa wiedzie przez Hrebenne-Rawę Ruską, a najdłuższa przez Dorohusk-Jagodzin. Na strazgraniczna.pl zobaczysz mapę z zaznaczonymi wszystkimi przejściami granicznymi.

Czas postoju w kolejkach na granicy polsko-ukraińskiej zależy od natężenia ruchu. Na jego wpływ ma między innymi okres świąteczny, pogoda i sytuacje losowe. Nikt nie przewidzi sytuacji w danym dniu. Czasem przejedziemy w kilkanaście minut, a innym razem będziemy stali kilka godzin.

Kamery na granicy polsko-ukraińskiej

Średni czas oczekiwania i kamery online na granicy polskiej przy wjeździe na Ukrainę znajdziesz na stronie Krajowej Administracji Skarbowej. Szacunkowy czas oczekiwania na granicy ukraińskiej i kamery online przy wjeździe do Polski znajdziesz na stronie Ukraińskiej Służby Celnej.

Procedura przejazdu przez granicę

Procedura składa się z dwóch etapów: najpierw po stronie polskiej, potem po ukraińskiej.

Przejazd po stronie polskiej

Przed przejściem granicznym znajdują się dwa pasy: Unia Europejska (UE) i dla pozostałych. Czytamy znaki, nie kierujemy się tablicami rejestracyjnymi samochodów poprzedzających. Ustawiamy się na pasie dla UE i czekamy w kolejce. Gdy nadejdzie nasza kolej podjeżdżamy na kontrolę. Następuje sprawdzenie pojazdu przez polską Straż Graniczną i sprawdzenie paszportu oraz dokumentów pojazdu. Czekamy chwilę na powrót dokumentów i jedziemy dalej do ukraińskiego punktu.

W drodze powrotnej na polskim przejściu spodziewajmy się kontroli celnej. W trakcie kontroli celnej padają standardowe pytania o pobyt na Ukrainie i ilość przewożonych towarów akcyzowych: papierosów i alkoholu. Sprawdzane są czasem bagaże i samochód.

Przemyt wyrobów akcyzowych związany jest z nałożeniem grzywny pieniężnej lub zagrożony jest karą pozbawienia wolności:

Art.65.§1. Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art.63, art.64 lub art.73 lub pomaga w ich zbyciu albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

Kodeks Karny Skarbowy

Przejazd po stronie ukraińskiej

Procedura po stronie ukraińskiej jest trójetapowa: samochodowa, paszportowa i celna. Po każdej otrzymujemy pieczątkę na kartce.

 1. Podjeżdżamy do ukraińskiego punktu. Podchodzi funkcjonariusz Straży Granicznej lub udajemy się do budki. Spisuje ilość osób w pojeździe i numer rejestracyjny. Otrzymujemy karteczkę i jedziemy do pierwszego punktu.
 2. Następuje sprawdzenie samochodu, schowków i bagaży. Po kontroli dostajemy pierwszą pieczątkę na kartce i jedziemy z nią dalej do kontroli paszportowej.
 3. Wręczamy komplet dokumentów, bezpośrednio lub podchodząc do budki. Czyli paszporty, prawo jazdy, zieloną kartę i otrzymaną kartkę. Usłyszymy kilka pytań w języku ukraińskim na przykład o cel podroży. Odpowiadamy po polsku. Dostajemy drugą pieczątkę i przechodzimy do kolejnej budki z kontrolą celną.
 4. Odpowiadamy na pytania celnika o przewożone rzeczy. Otrzymujemy ostatnią trzecią pieczątkę. Z kompletem trzech pieczątek wsiadamy do auta i jedziemy do ostatniego funkcjonariusza przed szlabanem.
 5. Oddajemy kartkę funkcjonariuszowi i wjeżdżamy na Ukrainę.

Podobnie wygląda przekraczanie granicy w drodze powrotnej. Otrzymujemy kartkę i trzy pieczątki. Przed ukraińskim przejściem granicznym nie znajdziemy pasa dla Unii Europejskiej. Wszyscy ustawiają się wspólnie.

Ubezpiecz się przed podróżą na Ukrainę. Bez ważnego ubezpieczenia nie wjedziesz - kliknij
przepisy drogowe na ukrainie
Ukraiński radiowóz policyjny Toyota Prius

Ukraińska Straż Graniczna, Straż Celna i Policja

Podczas kontaktu ze służbami mundurowymi odpowiadamy po polsku i zwięźle na wszystkie pytania. Podczas przekraczania granicy będzie to ukraińska Straż Graniczna (Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни) i Służba Celna (Митна служба України). Ukraińscy strażnicy graniczni noszą zielono-piaskowy mundur i czapki z daszkiem. Służba Celna nosi granatowe garnitury, niebieskie lub białe koszule i czapki z dużym okrągłym daszkiem.

DAI – Drogowo-samochodowa Inspekcja (Державна автомобільна інспекція) i DPS – Drogowo-patrolowa Służba (Дорожно-патрульная служба) zostały w 2015 r. zlikwidowane, a ich kompetencje w zakresie patrolowania dróg przejęła Policja Patrolowa (Патрульна поліція України) – jeden z wydziałów Głównej Policji (Національна поліція України).

Policja Patrolowa porusza się białymi samochodami z bocznym napisem Policja (поліція) i wyposażonymi na dachu w sygnalizację niebiesko-czerwoną. Używane modele to Hyundai Sonata, Mitsubishi Outlander i Dacia Duster. Do pomiaru prędkości używają systemu TruCam. Policjanci noszą czarne mundury z kamizelkami odblaskowymi i czapki z daszkiem. Zatrzymują pojazdy w przypadku naruszeń przepisów drogowych i wystawiają mandaty.

Stan dróg i oznaczenia dróg

Stan dróg zmienia się po każdej zimie. Ukraina jest dwukrotnie większa od Polski, dlatego utrzymanie wszystkich dróg stanowi szczególne wyzwanie. Przed każdą podróżą powinniśmy dowiedzieć się o naszej trasie jak najwięcej z dostępnych źródeł. Zachowajmy szczególną ostrożność podczas jazdy nocą i nie przesadzajmy z nadmierną prędkością. Drogi na Ukrainie posiadają oznaczenia: międzynarodowe drogi – litera ukr. alfabetu M np. M09 Hrebenne-Tarnopol, krajowe drogi – ukr. H np. H03 Czerniowce-Kamieniec Podolski, regionalne drogi – ukr. P np. P24 Worochta-Kołomyja, trasy europejskie – ukr. E np. E40 Lwów-Kijów, drogi terytorialne – ukr. T np. T1401 Drohobycz-Sambor.

Gdzie sprawdzić stan dróg?

 • https://autostrada.info – interaktywna mapa z oznaczeniem stanu głównych dróg i komentarzami kierowców.
 • http://ukravtodor.gov.ua – strona ukraińskiej agencji dróg Ukravtodor (Państwowa Agencja Autostrad Ukrainy). Znajduje się na dole interaktywna mapa drogowa Ukrainy, która pokazuje aktualne remonty na poszczególnych odcinkach dróg i ograniczenia ruchu.
 • http://navizor.com – strona na której kierowcy oceniają stan poszczególnych dróg na bieżąco.
 • http://euro2012highway.blogspot.com – nieaktualizowana strona zawierająca przydatne mapy sieci drogowej na Ukrainie.

Kodeks drogowy – ПДР України

Ukraińskie przepisy o prawie drogowym przypominają przepisy polskie. Na skrzyżowaniach nieregulowanych obowiązuje zasada pierwszeństwa pojazdów znajdujących się z naszej prawej strony. Istnieje obowiązek zapinania pasów i stosowania się do sygnalizacji świetlnej, znaków pionowych i poziomych. Kompletny kodeks drogowy Ukrainy oraz ukraińskie znaki drogowe znajdziesz na PDD.ua Poniżej najważniejsze przepisy.

Jazda na światłach

Światła do jazdy dziennej są obowiązkowe wyłącznie poza terenem zabudowanym od 1 października do 1 maja. W przypadku braku w samochodzie świateł do jazdy dziennej, powinniśmy użyć świateł mijania. Świateł używamy także w trakcie niedostatecznej widoczności i przejazdu tunelem. W warunkach niedostatecznej widoczności, możemy włączyć światła drogowe lub opcjonalnie światła przeciwmgielne, pod warunkiem, że nie oślepiają innych kierowców. Tylnego światła przeciwmgielnego możemy używać wyłącznie w warunkach niedostatecznej widoczności. Zabronione jest podłączanie tylnego światła przeciwmgielnego do świateł stopu. Światła awaryjne muszą być włączone między innymi w trakcie przymusowego postoju na drodze, kolizji, zatrzymania przez policję, jeżeli pojazd, którym podróżujmy jest uszkodzony lub podczas holowania pojazdu.

Wyposażenie samochodu

Sezon zimowy trwa od listopada do marca, a jazda na oponach zimowych nie jest obowiązkowa. Obowiązkowo w samochodzie apteczka, gaśnica i trójkąt ostrzegawczy.

W razie konieczności trójkąt ostrzegawczy powinniśmy umieścić w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pojazdu, do maksymalnie 40 metrów od pojazdu.

Dziecko poniżej 145 cm wzrostu przewozi się obowiązkowo w podwyższeniu lub foteliku. Zabronione przewożenie dzieci poniżej 12 roku życia i 145 cm wzrostu na przednim siedzeniu

Prędkość maksymalna

Prędkość maksymalna w obszarze zabudowanym to 50 km/h, a poza obszarem zabudowanym to 90 km/h. Dla kierowców z posiadanym prawem jazdy do 2 lat dopuszczalna prędkość poza obszarem to 70 km/h. Prędkość na autostradzie to 130 km/h. Prędkość w strefach zamieszkania to 20 km/h.

Znaki drogowe

Znak STOP jest wyjątkowym znakiem, który warto zapamiętać. Wygląda całkowicie inaczej niż w Polsce: prostokątna biała tablica z czarnym napisem w języku ukraińskim STOP. Zobacz tutaj.

Ubezpiecz się przed podróżą na Ukrainę. Bez ważnego ubezpieczenia nie wjedziesz - kliknij

Znaki niewystępujące w Polsce albo różniące się wyglądem:

Prostokątny niebieski znak z prędkością sugerowaną na danym odcinku – tutaj. Prostokątny niebieski znak DAI informuje o stałym posterunku ukraińskiej służby drogowej – tutaj. Prostokątny biały znak z czerwoną gwiazdką informuje, że główny znak obowiązuje wyłącznie w sobotę, niedzielę oraz dni świąteczne – tutaj. Prostokątny biały znak z kilofem, młotem i godziną informuje, że znaki nad nimi obowiązują w dni robocze i przez określony czas – tutaj. Prostokątny biały znak z liczbą + XB informuje o maksymalnym czasie postoju pojazdu w danym miejscu – tutaj. Prostokątny biały znak z czarnymi okularami informuje o obecności niewidomych w okolicy przejścia dla pieszych – tutaj. Prostokątny biały znak z monetami 10-20-30 informuje, że postój jest płatny – tutaj.Prostokątny niebieski znak informujący o wjeździe na drogę z wydzielonym pasem ruchu dla transportu zbiorowego – tutaj. Prostokątny niebieski znak informujący o wydzieleniu specjalnego obszaru zatrzymania w razie awarii hamulców – tutaj.

Znaki poziome:

Przejście dla pieszych regulowane światłami jest zaznaczone poprzeczną przerywaną linią – tutaj. Nieregulowane przejście, to standardowa zebra – tutaj. Żółta koperta oznacza zakaz parkowania – tutaj. Żółta przerywana linia przy krawężnikach oznacza zakaz parkowania – tutaj.

Sygnalizacja świetlna

Zielony sygnał pozwala na ruch. Zielona strzałka zezwala na ruch tylko we wskazanym kierunku. Zielone migające światło zezwala na ruch, ale oznacza kończące się wkrótce światło.

Żółty sygnał zabrania ruchu i informuje o zmieniającym się świetle. Żółty migający sygnał lub dwa żółte sygnały zezwalają na ruch i informują o niebezpiecznym nieregulowanym skrzyżowaniu lub przejściu dla pieszych.

Czerwony sygnał stały i migający zabraniają ruchu.

Czarne strzałki na czerwonym i żółtym sygnale informują o możliwym kierunku ruchu w momencie zmiany światła na zielone.

Na odcinkach o zmiennym kierunku ruchu możemy się spotkać z sygnałem w postaci czerwonego X (krzyżyka) oraz zielonej strzałki. Czerwony X zabrania nam ruchu, zielona strzałka zezwala na ruch pojazdu.

Sygnały w kształcie białej litery T dotyczą ruchu tramwajowego. Na przejazdach kolejowych migający sygnał czerwony zabrania ruchu pojazdów. Biały migający sygnał nie zabrania ruchu pojazdów.

samochodem na ukraine stacja benzynowa
Stacja benzynowa sieci Ukrnafta

Tankowanie i stacje benzynowe

Stacje benzynowe dzielą się na sieciowe i prywatne. Zalecam tankować na stacjach największych sieci: WOG, OKKO, SOCAR, Ukrnafta, a także Glusco i AMIC. Paliwo na stacjach sieciowych jest dobrej jakości, zapłacimy za nie kartą płatniczą, a nawet zjemy posiłek i skorzystamy z toalety. Paliwo na stacjach prywatnych może być gorszej jakości, a płatność jest często możliwa wyłącznie gotówką. Jeżeli jednak nie mamy wyboru, to nie bójmy się zatankować na najbliższej stacji.

Po wjechaniu na stację podjeżdżamy do dystrybutora i mówimy osobie obsługującej jakie paliwo zatankować. Obsługa dopytuje o formę płatności. Po zatankowaniu idziemy do kasy w budynku lub pod okienko, żeby zapłacić za tankowanie.

Podobnie jak w Polsce, paliwo dzieli się pod względem typu i liczby oktanowej. Do wyboru jest benzyna (БЕНЗИН), diesel (ДИЗЕЛЬ) oraz gaz (ГАЗ).

Najpopularniejsza benzyna to A95 oraz premium A95+. Na Ukrainie wciąż sprzedaje się benzynę 92-oktanową, a czasami nawet 80-oktanową. Mniej spotykana jest benzyna 100-oktanowa dostępna na przykład na niektórych stacjach WOG. Benzyna A98 dostępna jest wyłącznie na największych stacjach sieciowych np. WOG i SOCAR. Różnica w cenie benzyny A98 na litrze wynosi tylko kilka hrywien w porównaniu do benzyny A95.

Diesel jest dostępny na każdej stacji, a jego oznaczenie to DT (ДТ). Na stacjach oferuje się często premium diesla oznaczonego jako DT+ lub DP (ДТ+ lub ДП).

Benzyna i gaz (LPG) są zazwyczaj kilkadziesiąt groszy tańsze za litr niż w Polsce. Aktualne ceny benzyny na vseazs.com i avtomaniya.com

Parkowanie i parkomaty

Patrzmy gdzie parkujemy nie tylko w rozumieniu ogólnej wygody i bezpieczeństwa naszego samochodu, ale także przepisów dotyczących parkowania w danym mieście. Mandat może wynieść do 680 UAH zależnie od konsekwencji naszego nieprawidłowego parkowania np. blokady tramwaju.

W dużych miastach działają prywatne parkingi, a także publiczne, wydzielone strefy płatnego parkowania z parkometrami. Niektóre hotele posiadają własne parkingi. Nie zawsze trzeba być hotelowym gościem, żeby z nich skorzystać. Często wystarczy zapytać na recepcji i zapłacić za parking. W miastach takich Lwów możliwości parkowania w centrum są ograniczone, ponieważ miasto jest zatłoczone samochodami.

Parkowanie na ulicy powyżej 10 minut wiąże się z koniecznością opłaty w parkometrze. Godzina postoju kosztuje 30 UAH. Parkometry obsługują gotówkę i karty płatnicze i działają także w języku angielskim. Opłaty parkingowe są kontrolowane przez inspektorów parkingowych, ubranych w niebiesko-żółte kamizelki. 

Za brak opłaty za parking przewidziano mandat w wysokości 20-krotności normalnej opłaty godzinnej lub jej 30-krotności, jeśli zaparkowaliśmy na miejscu dla niepełnosprawnych.

Mandat zapłacimy gotówką w banku. Jeżeli zapłacimy go w ciągu 10 dni roboczych kara zostanie obniżona do 50%. W tytule przelewu podajemy numer rejestracyjny pojazdu oraz swoje nazwisko i numer mandatu.

Marcin Górecki | ukrainamarcina.pl

Od 2016 r. pokazuję pozytywną stronę Ukrainy. Wspólnie z zespołem piszemy o wyjazdach i relacjach polsko-ukraińskich. Na luzie, a czasem bardziej na poważnie. Pozdrawiam!

Skomentuj (tu komentarze nie są zablokowane):